ما روزهای جمعه تعطیلیم…

ما وارثان وحی و تنزیلیم عاشق ترین مردان این ایلیم مردم تمام از نسل قابیلند ما چند تا ، فرزند هابیلیم آن دیگران ناز و ادا دارند ما بی قر و اطوار و قنبیلیم در بین ما یک عده هم هستند… این روزها مشغول تعدیلیم در این دویدنها رسیدن نیست عمری است ما روی تِرِدمیلیم آخر کجا می آیی آقا …

Read More »

حلول ماه شعبان مبارک..

شعبان ماه عیدها و عید ماه‏هاست . حلول ماه مبارک شعبان المعظم ماه پیامبر اعظم(ص) ماه عشق و رحمت خداوندی و اعیاد خجسته شعبانیه بر همگان مبارک باد. استشمام عطر خوشبوی رمضان از پنجره ملکوتی شعبان گوارای وجود پاکتان.

Read More »

عید مبعث مبارک باد

یا محمد ای خرد پابست تو / ای چراغ مهر و مه در دست تو هر زمان گلواژه هایت تازه تر / بلکه از هستی بلند آوازه تر ختم شد بر قامتت پیغمبری / این ترا باشد دلیل برتری . . . عید مبعث مبارک

Read More »

شهادت امام موسی بن جعفر(ع)-غل زنجیرها کوبیده کرده ساق پایم را

در این زندان که ره بسته است پرواز صدایم را نمی بینم کسی را جز خودم را و خدایم را   سرم را می گذارم روی زانوهای لرزانم یکایک می شمارم غصه های زخمهایم را   پریشان حالم و از استخوانم درد می ریزد نمی جویم زدست هرکس و ناکس دوایم را   اگر چه زخم تن دارم کبودی بدن …

Read More »

افتاده ایم بی تو در این گیر و دارها

در حسرت تو خون شده چشم نگارها ای انتظار آخر چشم انتظار ها ای آشنا تر از همه، این دیده کور باد نشناخته اگرچه تو را دیده بارها خار طمع به چشم و به پا ریسمان ترس افتاده ایم بی تو در این گیر و دارها جز اشک ناشیانه و جز آه پشت آه دیگر چه چشم داشتی از تازه …

Read More »

شعر امام زمان(عج)

ای آنکه در نگاهت حجمی زنور داری کی از مسیر کوچه قصد عبور داری؟ چشم انتظار ماندم، تا بر شبم بتابی ای آنکه در حجابت دریای نور داری من غرق در گناهم، کی می کنی نگاهم؟ برعکس چشمهایم چشمی صبور داری از پرده ها برون شد، سوز نهانی ما کوک است ساز دلها، کی میل شور داری؟ در خواب دیده …

Read More »

ولادت امام علی(ع)

سرچشمه ی عشق با علی آمده است گل کرده بهشت تا علی آمده است شد کعبه حرمخانه میلاد علی(ع) کز کعبه صدای یا علی آمده است میلاد امام علی(ع) آغازگر اشاعه عدالت و مردانگی و معرف والاترین الگوی شهامت و دیانت، بر عاشقانش مبارک باد . . .

Read More »